Teaminstellingen: stel de toegangsmogelijkheden van je team in

Om de toegangsmogelijkheden voor je team in te stellen, ga je naar je Teaminstellingen. Deze teamopties zijn meer gebaseerd op back-endinstellingen die een kleinere visuele impact hebben.


Toon de teamledenpagina aan niet-admins: Als het vakje is uitgeschakeld, kunnen niet-admin teamleden de pagina voor teamleden niet bezoeken en zien ze alleen de instelling 'Profiel aanpassen'.


Niet-admins kunnen de vergaderingen van andere teamleden zien en bewerken: Als dit vakje niet is aangevinkt, kunnen niet-admin teamleden de vergaderingen van andere teamleden niet zien.


Vergaderruimte-toegangsniveau 

Vergaderruimte-toegangsniveau voor teamadmins: kies de standaard toegang die teamadmins hebben voor teamvergaderruimtes, deze optie geldt niet voor niet-admin teamleden.


Standaard teamtoegang voor vergaderingen: kies de standaard toegang die teamleden hebben om elkaars vergaderruimte te bezoeken.


Voor beide opties kan je kiezen tussen:

  • Moet aankloppen: Teamleden moeten aankloppen voordat ze de vergaderruimte van een ander teamlid kunnen betreden.
  • Kan altijd binnengaan: Teamleden kunnen altijd de vergaderruimte van een ander teamlid binnengaan zonder te hoeven kloppen. De eigenaar van de vergaderruimte hoeft niet in de vergaderruimte aanwezig te zijn.
  • Is host: Teamleden hebben dezelfde rechten als de eigenaar van de vergaderruimte.


Opgelet: teamadmins hebben altijd de hoogste toegang van de bovenstaande opties.

 

Bv. Als de teamadmin toegang 'Moet kloppen' is, maar het toegangsniveau tot de vergaderruimte voor teamleden 'Kan altijd binnengaan' is, dan zullen de admins ook 'Kan altijd binnengaan' toegang hebben.


Sta toe om teamtoegangsniveau te overschrijven in individuele vergaderruimtes: Als het vakje is uitgeschakeld, hebben alle vergaderruimten standaard de bovenstaande instelling. Het is niet mogelijk om dit in een afzonderlijke vergaderruimte te wijzigen.


Het Vectera team kijkt uit naar jouw feedback. Ons doel is om jouw ervaring in online meetings steeds te verbeteren! Kun je niet wachten om aan de slag te gaan? Log in op jouw account of start met de gratis proefperiode van Vectera!

Was dit artikel nuttig?